Turkije: van de sultan via Atatürk naar Erdogan

Erdogan wordt wel de nieuwe ‘sultan’ genoemd. Hoe kon zijn moslimpartij in het seculiere Turkse staatsbestel zo’n machtige positie verwerven?

In twee lezingen worden de ingrijpende ontwikkelingen in de laatste eeuw geschetst.

Na de teloorgang van het islamitische wereldrijk is Turkije geleidelijk getransformeerd van een centraal geleide, moderne staat naar een land met conservatieve waarden en een liberaal economisch beleid. Ook wordt aandacht besteed aan het buitenlands beleid en de behandeling van minderheden, vroeger en nu.

De eerste lezing wordt het handelen van president Erdogan in historisch perspectief geplaatst. Waarom wordt zijn politiek soms neo-Ottomaans genoemd? Hoe heeft hij zich van een algemeen gerespecteerd politicus tot een autocratisch leider kunnen ontwikkelen? In welke politieke context is Erdogan en zijn AK Partij eigenlijk komen bovendrijven? Hoe groot is de invloed van de islam op de politiek in verschillende perioden  geweest? En welke rol heeft het leger daarbij gespeeld? Is de erfenis van Atatürk uitsluitend positief te waarderen?

In de tweede lezing wordt ingegaan op de relaties van Turkije met het Westen en met zijn buurlanden. Waarom is de verhouding met Europa vaak zo moeizaam? En is die beter met de landen die vroeger tot het Ottomaanse Rijk behoorden? Welke invloed hebben het verdeelde Cyprus en de band met Israel op de internationale betrekkingen? Ook de bejegening van etnische en religieuze minderheden spelen daarbij een rol.

Waarom zijn een eeuw geleden de Armeniërs en Grieken uit het land verdreven? Hoe is de strijd van de Koerden voor meer rechten verlopen, en wat is de invloed van de (burger)oorlogen in Irak en Syrië daarop? Wat zijn Alevieten en waarom voelen zij zich gediscrimineerd?

 

CUL300 geannuleerd 
Start: 12-03-2018 en 19-03-2018
Docent: De heer P. van der Brugghen
Tijd: 2 x maandag, 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Bibliotheek
Kosten: € 42,-

Inschrijfknop klein

Irma van Duin

https://www.volksuniversiteithilversum.nl

View more posts from this author