Informatie

Hoe kunt u zich inschrijven?

inschrijven penU kunt zich als volgt inschrijven voor een activiteit van de Volksuniversiteit:

Inschrijven via de website
Op de website kunt u uzelf inschrijven via de link ‘INSCHRIJVEN‘. U krijgt het inschrijfformulier op het scherm, en na het invullen van de gegevens klikt u de button Verzenden aan. U kunt ook het formulier downloaden, en vervolgens per post aan ons versturen.

Belangrijk

uitroeptekenInschrijvingen worden behandeld in volgorde van ontvangst van betaling. U staat pas definitief ingeschreven als de Volksuniversiteit een eenmalige machtiging ingevuld en ondertekend ontvangen heeft of als u per pin of contant betaald heeft.

Het cursusgeld moet 10 dagen vóór aanvang van de cursus betaald zijn. Als u ons gemachtigd heeft dan wordt ongeveer 10 dagen voor aanvang van de cursus het bedrag geïncasseerd.

Betaling op de cursus zelf is niet mogelijk.

Wij raden u aan altijd onze website te raadplegen voor actuele informatie en eventuele wijzigingen van de cursussen, zoals cursusdata of cursuslocaties.

Tijdig aanmelden

stopwatchVoor de meeste cursussen geldt een minimum en maximum aantal cursisten. Om te voorkomen dat onnodig cursussen worden geannuleerd verzoeken wij u dringend om minimaal twee weken voor de aanvang van de cursus uzelf in te schrijven.

Als een cursus is volgeboekt wordt u op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling zullen wij proberen om een extra cursus te organiseren.

Als het minimum aantal cursisten niet is gehaald, gaat de cursus niet door. Ongeveer acht dagen voor aanvang van een cursus valt hierover een besluit. Bij annulering van een cursus krijgt u bericht van de Volksuniversiteit. Het eventueel betaalde cursusgeld krijgt u uiteraard terug.

Bewijs van inschrijving

brief en envelopNa ontvangst van de inschrijving met het eenmalige machtigingsformulier krijgt u van ons een bevestigingsmail dat u bent ingeschreven. Als u op kantoor met pin of contant betaalt, krijgt u een bewijs van betaling met daarop de benodigde informatie.

Het incasseren vindt rond de startdatum van de cursus plaats. Als de kosten nog niet van uw rekening zijn afgeschreven, houdt dit niet in dat de cursus niet doorgaat.

Restitutie bij annulering

eurosMocht u na inschrijving en betaling niet kunnen deelnemen aan een cursus dan is restitutie mogelijk via een schriftelijk verzoek. Dit verzoek moet uiterlijk drie weken voor de aanvang van de cursus door de Volksuniversiteit ontvangen zijn.

Als u door ziekte niet in staat bent meer dan de helft van de cursus te volgen kunt u een schriftelijk verzoek om restitutie indienen. Als dit verzoek wordt gehonoreerd, wordt restitutie verleend naar rato van het aantal lessen dat u niet hebt kunnen volgen. Er wordt € 15,00 als administratiekosten in mindering gebracht. In alle andere gevallen wordt geen restitutie gegeven.

Voor deelnemers, die een au-pair inschrijven, kan bij tussentijdse terugkeer naar het land van herkomst van de au-pair een nieuwe au-pair worden opgegeven door de betrokken deelnemer, zonder dat opnieuw inschrijfgeld betaald hoeft te worden voor de betreffende cursus.

Lesuitval

Bij uitval wegens ziekte van de docent wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald.

Aanschaf boeken

boekenstapelIndien bekend vindt u bij de cursus vermeld welke boeken bij de cursus worden gebruikt. Wij raden u aan de boeken pas aan te schaffen als bekend is dat de cursus doorgaat (circa één week van tevoren).

Prijzen

eurotekenMet uitzondering van de talen-cursussen is de Volksuniversiteit BTW-plichtig voor alle andere cursussen, workshops en lezingen. De prijzen genoemd in het programmaboekje zijn inclusief 21% BTW.

Aansprakelijkheid

De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen of andere activiteiten.

Rookverbod

rookverbodIn alle gebouwen waar activiteiten van de Volksuniversiteit plaatsvinden geldt een rookverbod. Wij verzoeken u zich aan de ter plaatse geldende regels te houden.