Griekse tragedies

Ifigeneia, Electra en Orestes zijn kinderen van Agamemnon, de leider van de expeditie tegen Troje, bekend uit het epos van Homerus. De griekse mythen kregen in Athene, de oudste democratische stad van Europa, de vorm van drama’s, opgevoerd in het theater van Dionysus aan de voet van de Akropolis.

De voorgeschiedenis van deze tragedies: er rust een vloek op het voorgeslacht van Agamemnon. Bij hemzelf, maar ook bij zijn kinderen zal dat doorwerken: strijd, offer, haat wraak en angst bepalen hun leven. De Atheense toeschouwers herkenden hierin de ervaringen in hun eigen tijd van oorlog.

Het boek ‘Eén familie, acht tragedies’ (vertaling door Gerard koolschijn, ISBN 9789025302061) wordt behandeld. In deze cursus wordt de volgende keuze gemaakt: Electra, Orestes en Ifigeneia op de Krim.

CUL132
Start: 30-10-2017
Docent: Mevrouw Visser-Brouwers
Tijd: 5 x maandag, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Bethlehemkerk
Kosten: € 95,-

Inschrijfknop klein

Irma van Duin

https://www.volksuniversiteithilversum.nl

View more posts from this author