Andere locaties

De bridgeclubs zijn met ingang van januari 2017 verhuisd van Zorgcentrum Gooiers Erf naar Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A te Hilversum