Categorie: Cultuur

Klassieke leesgroep: Homerus’ Odyssee

In vertaling lezen we gedeelten uit het beroemde heldenepos van Homerus, dat teruggaat naar tijden van wel 3000 jaar geleden. Het gaat om de thuisreis van Odysseus, koning van Ithaka, die na tien jaar vechten om Troje, nog eens 10 jaren moet ronddwalen voor hij zijn Penelope en zijn thuisland herwint. Door de woede van de zeegod raakt hij meermalen uit de koers op zee, en weet niet waar hij zal belanden: bij beschaafde mensen die wetten kennen , of bij wilden en rovers? Hij komt ook terecht bij sprookjesachtige figuren zoals reuzen en tovenaressen.

Over deze mythische mediterrane wereld vertelt Homerus heel gedetailleerd met prachtige natuurbeschrijvingen, vergelijkingen met dieren en vogels, de bemoeienis van de goden, en de bezigheden en gedachten van gewone mensen. Als Odysseus zijn paleis op Ithaka bereikt, verloochent hij echter zijn ware aard niet: met list en vernuft ontdoet hij zich van de uitvreters van zijn bezit en vindt hij zijn vrouw terug.

Als slimste mens in de antieke wereld heeft hij alles overleefd. Het stramien van zijn ervaringen: “ontkomen aan de muil van oorlog en zee”(Od.regel 11 en 12) is in de literatuur en de werkelijkheid tot op heden nog herkenbaar.

Literatuur:

Homeros Odusseia, vertaald door Imme Dros, uitgeverij van Oorschot. Geheel herziene druk  van Augustus 2016.  Geen ISBN nummer vermeld. Bij voorkeur deze nieuwste druk gebruiken.

Het oude boek is ook bruikbaar:  Homeros Odusseia, vertaald door Imme Dros, uitgeverij Querido. Oorspronkelijke druk 1992, ISBN 90 214 6031 9/ CIP/ NUGI 310 .

 

CUL133
Data: 29 januari, 5, 12, 19 februari, 5 maart
Docent: Mevrouw Visser-Brouwers
Tijd: 5 x maandag, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Bethlehemkerk
Kosten: € 100,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Japanse kunst en cultuur

Deze cursus zal bestaan uit 6 colleges waarin u op reis gaat door de Japanse kunst- en cultuurgeschiedenis, van prehistorie tot heden. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • tempelcomplexen van shintoïsme, boeddhisme en zen
  • de samoeraicultuur
  • de culturele invloed van Portugezen en Nederlanders
  • prentkunst, porselein en andere kunstvormen
  • uitleg theeceremonie
  • onderwerpen op verzoek van de cursisten

 

CUL307   
Data: 1, 15 februari 2018, 1, 15, 29 maart 2018, 5 april 2018
Docent: De heer H.J. Roos
Tijd: donderdag 20:00-21:45 uur
Locatie: Bibliotheek
Kosten: €90,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Eigentijdse geschiedenis

Op drie avonden (elke avond 2 x drie kwartier) worden de belangrijkste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen na 1945 besproken. Aan de orde komen o.a. Koude Oorlog, Dekolonisatie, Europese Samenwerking, de hectische jaren zestig en zeventig, het einde van de Koude Oorlog, de Duitse hereniging, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de opkomst van China, de Nieuwe Wereldorde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschijnselen als populisme, neoliberalisme, groeiend milieubesef, klimaatzorg, migratievraagstuk, digitalisering en robotisering. Uitgangspunt is het behandelen van de “wortels van het heden”.

Deelnemers ontvangen tegen betaling van 5 euro een beknopte samenvatting van de behandelde stof, en kopieen van kaarten en afbeeldingen.

CUL146 geannuleerd
Start: 5 maart 2018
Data: 5, 12 en 19 maart 2018
Docent: De heer dr. P. Schneiders
Tijd: 3 x maandag 20:00-21:45 uur
Locatie: Bibliotheek
Kosten: €45,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Turkije: van de sultan via Atatürk naar Erdogan

Erdogan wordt wel de nieuwe ‘sultan’ genoemd. Hoe kon zijn moslimpartij in het seculiere Turkse staatsbestel zo’n machtige positie verwerven?

In twee lezingen worden de ingrijpende ontwikkelingen in de laatste eeuw geschetst.

Na de teloorgang van het islamitische wereldrijk is Turkije geleidelijk getransformeerd van een centraal geleide, moderne staat naar een land met conservatieve waarden en een liberaal economisch beleid. Ook wordt aandacht besteed aan het buitenlands beleid en de behandeling van minderheden, vroeger en nu.

De eerste lezing wordt het handelen van president Erdogan in historisch perspectief geplaatst. Waarom wordt zijn politiek soms neo-Ottomaans genoemd? Hoe heeft hij zich van een algemeen gerespecteerd politicus tot een autocratisch leider kunnen ontwikkelen? In welke politieke context is Erdogan en zijn AK Partij eigenlijk komen bovendrijven? Hoe groot is de invloed van de islam op de politiek in verschillende perioden  geweest? En welke rol heeft het leger daarbij gespeeld? Is de erfenis van Atatürk uitsluitend positief te waarderen?

In de tweede lezing wordt ingegaan op de relaties van Turkije met het Westen en met zijn buurlanden. Waarom is de verhouding met Europa vaak zo moeizaam? En is die beter met de landen die vroeger tot het Ottomaanse Rijk behoorden? Welke invloed hebben het verdeelde Cyprus en de band met Israel op de internationale betrekkingen? Ook de bejegening van etnische en religieuze minderheden spelen daarbij een rol.

Waarom zijn een eeuw geleden de Armeniërs en Grieken uit het land verdreven? Hoe is de strijd van de Koerden voor meer rechten verlopen, en wat is de invloed van de (burger)oorlogen in Irak en Syrië daarop? Wat zijn Alevieten en waarom voelen zij zich gediscrimineerd?

 

CUL300
Start: 12-03-2018 en 19-03-2018
Docent: De heer P. van der Brugghen
Tijd: 2 x maandag, 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Bibliotheek
Kosten: € 42,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Leren kijken naar kunst

Waarin verschilt een impressionistisch schilderij van een expressionistisch exemplaar?  In de cursus leren kijken naar kunst wordt antwoord gegeven op onder meer deze vraag. Bezoekt u graag musea en wilt u leren de verschillende stijlen in de kunstgeschiedenis te onderscheiden dan is dit de perfecte cursus voor u. In zes avonden wordt u meegenomen langs de kunst van de Klassieke Oudheid tot en met de hedendaagse kunst.

Bij de cursus verschijnt een syllabus die voor €5,00 kan worden aangeschaft (niet verplicht).

CUL214
Start: 8-3-2018
Docent: Mevrouw drs. D.P.T. Kostman
Tijd: 6 x donderdag 19.30 – 21.30
Locatie: Bethlehemkerk
Kosten: € 120,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading