Categorie: Bridge

Leer Bridge “Contract, het nieuwe bridgen”, deel 2

Deze cursus is bestemd voor mensen die na een startcursus hun kennis willen uitbreiden, zodat zij op een beginnersclub of aan de huiskamertafel mee kunnen spelen. De theorie wordt in kleine stapjes aangeboden en bovendien in uitgezochte spellen toegepast. De stof wordt mede in de vorm van opgaven op een werkblad verwerkt.

De basis kan zijn iedere startcursus zoals “Contract 1”, “Leer bridge met Berry Westra, 1” en “Van start tot Finish, 1”. Deze cursus is ook geschikt voor mensen die lang geleden bridge hebben geleerd en die hun kennis weer willen opfrissen en uitbreiden.

Wie met succes deze cursus wil volgen moet circa 1,5 uur per week aan huiswerk kunnen besteden. Door de duidelijke leerstuctuur en de opbouw met werkbladen, is het incidenteel missen van een les goed op te vangen.

Het boek “Contract, het nieuwe bridgen”, deel 2 (ISBN 978 90 5920 873 5) is via de boekhandel te koop à 17,95 euro. Graag bij de eerste les meebrengen.

Na afloop van de cursus kunt u instromen in de Volksuniversiteit Bridgeclub. De docent geeft u hierover te zijner tijd meer informatie.

BRI120
Start: 18-01-2018
Data: wekelijks, de cursus gaat door tijdens de voorjaarsvakantie
Docent: De heer drs. C.H. Horstmeier
Tijd: 14 x donderdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Hilversum
Kosten: € 165,00

Inschrijfknop klein

 

Continue Reading

Slembieden

Les 1  :    herwaardering bij een vastgestelde troefkleur, wat zijn de extra punten, wat zijn controle biedingen en wanneer gebruiken we deze;

Les 2 :     wat is de vastgestelde troefkleur, afspraken hierover, azen vragen; Roman Key Cards (RKC)

Aan het eind van de les worden oefenspellen gespeeld.

Literatuur (niet verplicht): ‘Veilig naar Slem’ van Marcel Winkel, à  7,95 euro te verkrijgen bij de docent.

Niveau: voor allen die de eerste drie delen van Leer Bridge, Contract Bridge of Begin met bridge hebben gevolgd.

BRI144
Data: 28-3-2018 en 4-4-2018 (deze data zijn gewijzigd!!!)
Docent: De heer drs. C. Horstmeier
Tijd: 2 x woensdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 38,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Kracht en fit-tonende biedingen

Les 1: De Bergen-Truscot variant met LST
Les 2: Het cue bid als fit tonende bieding

Aan het einde van de les worden oefenspellen gespeeld.

Niveau: gevorderden.

BRI142  geannuleerd
Data: 09-01-2018 en 16-01-2018
Docent: De heer J. de Ruijter
Tijd: 2 x dinsdag, 13.30-16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 38,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Tienrittenkaart bridgeclubs

Tienrittenkaart

Als u geen lid wil worden, maar wel geregeld wilt meespelen, dan kunt u een “tienrittenkaart” kopen voor € 45,- . U kunt een tienrittenkaart uitsluitend kopen via de website van de bibliotheek Hilversum. U betaalt direct, en tegen inlevering van het betaalbewijs ontvang u een tienrittenkaart van de docent

Let op: het is vanaf dit jaar niet meer mogelijk de tienrittenkaarten bij de docent te kopen!

BRI505  Tienrittenkaart voor de Bridgeclubs
Kosten € 45,-

U kunt zich hier inschrijven.

Continue Reading

Volksuniversiteit Bridgeclub

In Nieuw Nazareth (Heilig Hart kerk) aan het Cuypersplein in Hilversum speelt de Volksuniversiteit Bridgeclub zowel op maandagmiddag als dinsdagavond het gehele jaar door.

De bridgeclubs zijn een combinatie van theorie en praktijk. De clubs zijn bedoeld voor mensen die hun bridgetechniek willen ophalen of verbeteren. Ook zijn de bridgeclubs geschikt voor hen die bridge geleerd hebben, het nu niet actief beoefenen, maar wel weer willen starten.

Voorafgaand aan het spelen is een duidelijke PowerPoint presentatie over een bied- of speelonderwerp van ongeveer een half uur. Daarna volgt een drive van 6 rondes van 3 spellen met na afloop onmiddellijk een uitslag. Tijdens het spelen en bieden kunt u de docent raadplegen. Deze zal u naar evenredigheid van uw kennis en ervaring van advies dienen.
De uitslag, de persoonlijke scores en de spelverdelingen worden u ook nog per email thuisgestuurd zodat u op uw gemak een en ander nader kunt bestuderen.

Kunt u een keer niet, geen probleem. U bent vrij om te komen of weg te blijven en u hoeft zich niet af te melden. U kunt ook tussentijds lid worden, u betaalt dan naar rato voor de nog resterende maanden (jaar loopt van juli 2017 tot juni 2018).

De bridgeclubs zijn gezellig, leerzaam en zonder verplichtingen.

 Tienrittenkaart
Als u geen lid wil worden, maar wel geregeld mee wilt spelen, dan kunt u een “tienrittenkaart” kopen voor € 45,- . Deze tienrittenkaart koopt u via de website van de Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum.

Let op: het is vanaf dit jaar niet meer mogelijk de tienrittenkaarten bij de docent te kopen!

BRI500  Bridgeclubs maandagmiddag
Start:  instromen altijd mogelijk (zie tekst hierboven)
Docent: De heer J.F. van Boeschoten of de heer C.H. Horstmeier
Tijd: elke maandag 13.30 – 17.00
Locatie: Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 175,-

Inschrijfknop klein

BRI501  Bridgeclub dinsdagavond
Start: instromen altijd mogelijk (zie tekst hierboven)
Docent: De heer J.F. van Boeschoten of de heer C.H. Horstmeier
Tijd: elke dinsdag 19.30 – 23.00
Locatie: Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 175,-

Inschrijfknop klein

BRI505  Tienrittenkaart voor de Bridgeclubs 
Kosten € 45,-

U kunt zich hier inschrijven.

Continue Reading