Categorie: Bridge

Bridge beginnerscursus, deel 1

Deze cursus is bedoeld voor mensen die willen leren bridgen en nog niet eerder bridge hebben gespeeld. U leert de beginselen van het bridgespel. Volgens de nieuwste inzichten ligt de nadruk in het begin op leren spelen en pas later op het leren bieden. Dit gebeurt aan de hand van de leergang “Contract, het nieuwe bridgen” van Jacques Barendregt.

In het boek worden instructie en oefening op natuurlijke wijze afgewisseld zodat men het spel geleidelijk goed onder de knie krijgt. Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt de nieuwe stof verwerkt door het uitvoeren van opdrachten die op een werkblad worden aangeboden. Bovendien zal door uitgezochte spellen het geleerde in de praktijk worden gebracht.

Wie met succes deze cursus wil volgen moet ca. anderhalf uur per week aan wat huiswerk willen besteden.

Door de duidelijke leerstructuur en de opbouw met werkbladen is het incidenteel missen van een les goed op te vangen.

Het boek “Contract , het nieuwe bridgen “deel 1 ( ISBN 9789048311903) is via de boekhandel of bij bol.com te koop à  € 17,95. Graag vanaf de eerste les meenemen.

BRI100
Start: 28-09-2017
Data: wekelijks, cursus gaat door tijdens de herfstvakantie
Docent: De heer drs. C.H. Horstmeier
Tijd: 13 x donderdag, 13.30 -16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth,
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 155,-

Inschrijfknop klein

 

 

Continue Reading

Leer Bridge: Vervolgcursus bridge voor starters en thuisbridgers

Niveau: beginnende bridgers met enige spelervaring en thuisbridgers.

De lesmethode die we volgen is voornamelijk volgens het boek van “Berry’s Vijfkaart hoog” met de hoofdstukken 1,2,3,4 en 11 en is bij de NBB of boekhandel te koop voor € 13,95  (ISBN 978 94 9109 20 15)

De cursus wordt gegeven door middel van Power Point Presentaties en ondersteund doorhet spelen van oefenspellen.

Als u een goede vriend(in) als partner heeft om samen de cursus te volgen is dit natuurlijk wel zo leuk. Het grote voordeel hiervan is dat u dan samen aan het eind van de les de te spelen oefenspellen in praktijk kunt brengen. Maar individueel inschrijven kan ook.De ervaring van de docent is dat er leuke en gezellige partners zijn waarmee u kunt spelen.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

les 1. De opening met een 5krt harten en schoppen (lesboek hfdst. 1)
les 2. De 1 schoppen- en 1 ruiten opening (lesboek hfdst. 2)
les 3. De herbieding van de openaar (lesboek hfdst. 3)
les 4. Het tweede bijbod met 4e kleur (lesboek hfdst. 4)
les 5. Het speelplan in SA contracten (met lesbrief)
les 6. Het speelplan bij Troef contracten (met lesbrief)
les 7. De zwakke 2 schoppen, 2 harten en 2 ruiten opening (lesboek hfdst. 11 en lesbrief)
les 8. De Niemeijer conventie, zowel na de 1SA als 2SA opening (met lesbrief)
les 9. De sterke 2 klaver opening en 2SA opening (met lesbrief)
les 10. Het ‘Reverse’ bieden en Check Back Stayman (met lesbrief)

BRI115 geannuleerd
Start: 19-10-2017
Data: wekelijks, de cursus gaat door in de herfstvakantie
Docent: De heer J. de Ruijter
Tijd: 10 x donderdag, 19.30-22.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 145,00

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Leer Bridge “Contract, het nieuwe bridgen”, deel 3

Deze cursus is bestemd voor mensen die na basiscursussen hun kennis willen uitbreiden. De basis kan zijn iedere fundamentele cursus zoals “Contract” 1&2, “Leer bridge met Berry Westra” 1&2 en “Van Start tot Finish” 1&2. Deze cursus is ook geschikt voor mensen die vroeger bridge hebben geleerd en die hun kennis weer willen opfrissen en uitbreiden.

Ieder hoofdstuk start met een herhaling van de basisstof uit eerdere cursussen en verwerking van deze basisstof met opdrachten op een werkblad. Het tweede deel van het hoofdstuk is dan gewijd aan verdieping van deze basisstof. Het hoofdstuk wordt afgesloten met opdrachten op een werkblad waarmee deze nieuwe stof wordt verwerkt.

Wie met succes deze cursus wil volgen moet ca. 2 uur per week aan huiswerk kunnen besteden. Door de duidelijke leerstructuur en de opbouw met werkbladen en is het incidenteel missen van een les goed op te vangen.

Het boek “Contract, het nieuwe bridgen”, deel 3 (ISBN 978 90 483 0349 6) is via de boekhandel te koop à  € 17,95. Graag bij de eerste les meebrengen.

BRI130  geannuleerd
Start: 01-11-2017
Data: wekelijks van 1-11-2017 tot 13-12-2017
daarna van 17-01-2018 tot en met 28-02-2018
Docent: De heer drs. C.H. Horstmeier
Tijd: 14 x woensdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 165,00

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Leer Bridge “Contract, het nieuwe bridgen”, deel 2

Deze cursus is bestemd voor mensen die na een startcursus hun kennis willen uitbreiden, zodat zij op een beginnersclub of aan de huiskamertafel mee kunnen spelen. De theorie wordt in kleine stapjes aangeboden en bovendien in uitgezochte spellen toegepast. De stof wordt mede in de vorm van opgaven op een werkblad verwerkt.

De basis kan zijn iedere startcursus zoals “Contract 1”, “Leer bridge met Berry Westra, 1” en “Van start tot Finish, 1”. Deze cursus is ook geschikt voor mensen die lang geleden bridge hebben geleerd en die hun kennis weer willen opfrissen en uitbreiden.

Wie met succes deze cursus wil volgen moet circa 1,5 uur per week aan huiswerk kunnen besteden. Door de duidelijke leerstuctuur en de opbouw met werkbladen, is het incidenteel missen van een les goed op te vangen.

Het boek “Contract, het nieuwe bridgen”, deel 2 (ISBN 978 90 5920 873 5) is via de boekhandel te koop à 17,95 euro. Graag bij de eerste les meebrengen.

Na afloop van de cursus kunt u instromen in de Volksuniversiteit Bridgeclub. De docent geeft u hierover te zijner tijd meer informatie.

BRI120
Start: 18-01-2018
Data: wekelijks, de cursus gaat door tijdens de voorjaarsvakantie
Docent: De heer drs. C.H. Horstmeier
Tijd: 14 x donderdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Hilversum
Kosten: € 165,00

Inschrijfknop klein

 

Continue Reading

Het biedsysteem in een notendop

Deze cursus bestaat uit drie lessen en is grotendeels een herhalingscursus. Als u deze cursus heeft gevolgd dan heeft u een solide basis voor uw Acol biedsysteem, of u nu op 5 of 4 kaarten opent. Dit geeft houvast bij het bieden van u en uw partner.

Les  1 : de herbieding van de openende hand
Les  2 : de herbieding van de antwoordende hand
Les  3 : reverse-bieden

In feite zijn dit in de methode van Berry Westra en de methode van Jacques Barendrecht 3,  respectievelijk 4 hoofdstukken. Door het compact en in samenhang te behandelen ontstaat een goed inzicht in het acol-biedsysteem.

Aan het eind van de les worden oefenspellen gespeeld.

Niveau             : half gevorderden/gevorderden

BRI145
Data: 16-11-2017, 23-11-2017 en 30-11-2017
Docent: De heer J. van Boeschoten
Tijd: 3 x donderdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Hilversum, ’s Gravelandseweg
Kosten: € 57,00

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Slembieden

Les 1  :    herwaardering bij een vastgestelde troefkleur, wat zijn de extra punten, wat zijn controle biedingen en wanneer gebruiken we deze;

Les 2 :     wat is de vastgestelde troefkleur, afspraken hierover, azen vragen; Roman Key Cards (RKC)

Aan het eind van de les worden oefenspellen gespeeld.

Literatuur (niet verplicht): ‘Veilig naar Slem’ van Marcel Winkel, à  7,95 euro te verkrijgen bij de docent.

Niveau: voor allen die de eerste drie delen van Leer Bridge, Contract Bridge of Begin met bridge hebben gevolgd.

BRI144
Data: 28-3-2018 en 4-4-2018 (deze data zijn gewijzigd!!!)
Docent: De heer drs. C. Horstmeier
Tijd: 2 x woensdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 38,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

De antwoorden na de 1 SA opening

Les 1: u leert de Stayman-, Jacoby- en Smolen conventie bij het spelen van vierkaarten in de SA opening.

Les 2: u leert de Niemeijer conventie, de lage kleurentransfer en de eeigeringen op de transferbiedingen bij het spelen van een vijfkaart hoog in zowel de 1SA als de 2SA opening.

Aan het einde van de les worden oefenspellen gespeeld.

Niveau : half gevorderd, u heeft al enige bridge ervaring.

BRI143
Data: 14-11-2017 en 21-11-2017
Docent: De heer J. de Ruijter
Tijd: 2 x dinsdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 38,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Kracht en fit-tonende biedingen

Les 1: De Bergen-Truscot variant met LST
Les 2: Het cue bid als fit tonende bieding

Aan het einde van de les worden oefenspellen gespeeld.

Niveau: gevorderden.

BRI142
Data: 09-01-2018 en 16-01-2018
Docent: De heer J. de Ruijter
Tijd: 2 x dinsdag, 13.30-16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 38,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Het speelplan

Dit is een korte cursus van wat wel als het belangrijkste onderdeel van het bridgen wordt beschouwd: het uitspelen van SA en Troefcontracten in ‘moeilijke’ situaties.
Aan het einde van de les worden oefenspellen gespeeld.

Les 1: het speelplan in SA contracten
Les 2:  het speelplan in troefcontracten

Niveau: voor zowel beginners als half gevorderden.

BRI141  geannuleerd
Data: 31-10-2017 en 7-11-2017
Docent: De heer J. de Ruijter
Tijd: 2 x dinsdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 38,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Het volgbod en het informatiedoublet

In deze korte cursus leert u wanneer u een volgbod en wanneer u een informatiedoublet geeft. Tevens worden de antwoorden hierop uitvoerig behandeld met onder andere hoe te reageren op het volgbod van partner. Onder meer het cuebid, het uppercuebid en de unusual 2SA komen aan bod.
Aan het einde van de les worden oefenspellen gespeeld.

Niveau: half gevorderden, u heeft al een paar jaar gebridged.

BRI140
Data: 17-10-2017 en 24-10-2017
Docent: De heer J. de Ruijter
Tijd: 2 x dinsdag,13.30 – 16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 38,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Tienrittenkaart bridgeclubs

Tienrittenkaart

Als u geen lid wil worden, maar wel geregeld mee wilt spelen, dan kunt u een “tienrittenkaart” kopen voor € 45,- . U koopt online een ticket. Het uitgeprinte ticket neemt u mee naar de bridge, en van de bridgedocent ontvangt u de 10-rittenkaart in ruil hiervoor.

Let op: het is vanaf dit jaar niet meer mogelijk de tienrittenkaarten bij de docent te kopen!

BRI505  Tienrittenkaart voor de Bridgeclubs
Kosten € 45,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading

Volksuniversiteit Bridgeclub

In Nieuw Nazareth (Heilig Hart kerk) aan het Cuypersplein in Hilversum speelt de Volksuniversiteit Bridgeclub zowel op maandagmiddag als dinsdagavond het gehele jaar door.

De bridgeclubs zijn een combinatie van theorie en praktijk. De clubs zijn bedoeld voor mensen die hun bridgetechniek willen ophalen of verbeteren. Ook zijn de bridgeclubs geschikt voor hen die bridge geleerd hebben, het nu niet actief beoefenen, maar wel weer willen starten.

Voorafgaand aan het spelen is een duidelijke PowerPoint presentatie over een bied- of speelonderwerp van ongeveer een half uur. Daarna volgt een drive van 6 rondes van 3 spellen met na afloop onmiddellijk een uitslag. Tijdens het spelen en bieden kunt u de docent raadplegen. Deze zal u naar evenredigheid van uw kennis en ervaring van advies dienen.
De uitslag, de persoonlijke scores en de spelverdelingen worden u ook nog per email thuisgestuurd zodat u op uw gemak een en ander nader kunt bestuderen.

Kunt u een keer niet, geen probleem. U bent vrij om te komen of weg te blijven en u hoeft zich niet af te melden. U kunt ook tussentijds lid worden, u betaalt dan naar rato voor de nog resterende maanden (jaar loopt van juli 2017 tot juni 2018).

De bridgeclubs zijn gezellig, leerzaam en zonder verplichtingen.

 Tienrittenkaart
Als u geen lid wil worden, maar wel geregeld mee wilt spelen, dan kunt u een “tienrittenkaart” kopen voor € 45,- . Deze tienrittenkaart moet u via de website van de Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum aanvragen en zal u worden toegezonden na automatische betaling.

Let op: het is vanaf dit jaar niet meer mogelijk de tienrittenkaarten bij de docent te kopen!

BRI500  Bridgeclubs maandagmiddag
Start:  instromen altijd mogelijk (zie tekst hierboven)
Docent: De heer J.F. van Boeschoten of de heer C.H. Horstmeier
Tijd: elke maandag 13.30 – 17.00
Locatie: Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 175,-

Inschrijfknop klein

BRI501  Bridgeclub dinsdagavond
Start: instromen altijd mogelijk (zie tekst hierboven)
Docent: De heer J.F. van Boeschoten of de heer C.H. Horstmeier
Tijd: elke dinsdag 19.30 – 23.00
Locatie: Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 175,-

Inschrijfknop klein

BRI505  Tienrittenkaart voor de Bridgeclubs 
Kosten € 50,-

Inschrijfknop klein

Continue Reading