Tienrittenkaart bridgeclubs

Tienrittenkaart

Als u geen lid wil worden, maar wel geregeld wilt meespelen, dan kunt u een “tienrittenkaart” kopen voor € 45,- . U kunt een tienrittenkaart uitsluitend kopen via de website van de bibliotheek Hilversum. U betaalt direct, en tegen inlevering van het betaalbewijs ontvang u een tienrittenkaart van de docent

Let op: het is vanaf dit jaar niet meer mogelijk de tienrittenkaarten bij de docent te kopen!

BRI505  Tienrittenkaart voor de Bridgeclubs
Kosten € 45,-

U kunt zich hier inschrijven.

Sietske Kroesen

View more posts from this author