Tienrittenkaart bridgeclubs

Tienrittenkaart

Als u geen lid wil worden, maar wel geregeld mee wilt spelen, dan kunt u een “tienrittenkaart” kopen voor € 45,- . Deze tienrittenkaart moet u via de website van de Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum aanvragen en zal u worden toegezonden na automatische betaling.

Let op: het is vanaf dit jaar niet meer mogelijk de tienrittenkaarten bij de docent te kopen!

BRI505  Tienrittenkaart voor de Bridgeclubs
Kosten € 45,-

Inschrijfknop klein

Sietske Kroesen

View more posts from this author