Tienrittenkaart bridgeclubs

Tienrittenkaart

Als u geen lid wil worden, maar wel geregeld mee wilt spelen, dan kunt u een “tienrittenkaart” kopen voor € 45,- . U vult het inschrijfformulier in via onderstaande link “Inschrijven” en geeft de Volksuniversiteit daarmee een machtiging om het bedrag van € 45,- van uw rekening af te schrijven. Vervolgens sturen wij u per post een tienrittenkaart toe.

Let op: het is vanaf dit jaar niet meer mogelijk de tienrittenkaarten bij de docent te kopen!

BRI505  Tienrittenkaart voor de Bridgeclubs
Kosten € 45,-

Inschrijfknop klein

Sietske Kroesen

View more posts from this author