Leer Bridge “Contract, het nieuwe bridgen”, deel 3

Deze cursus is bestemd voor mensen die na basiscursussen hun kennis willen uitbreiden. De basis kan zijn iedere fundamentele cursus zoals “Contract” 1&2, “Leer bridge met Berry Westra” 1&2 en “Van Start tot Finish” 1&2. Deze cursus is ook geschikt voor mensen die vroeger bridge hebben geleerd en die hun kennis weer willen opfrissen en uitbreiden.

Ieder hoofdstuk start met een herhaling van de basisstof uit eerdere cursussen en verwerking van deze basisstof met opdrachten op een werkblad. Het tweede deel van het hoofdstuk is dan gewijd aan verdieping van deze basisstof. Het hoofdstuk wordt afgesloten met opdrachten op een werkblad waarmee deze nieuwe stof wordt verwerkt.

Wie met succes deze cursus wil volgen moet ca. 2 uur per week aan huiswerk kunnen besteden. Door de duidelijke leerstructuur en de opbouw met werkbladen en is het incidenteel missen van een les goed op te vangen.

Het boek “Contract, het nieuwe bridgen”, deel 3 (ISBN 978 90 483 0349 6) is via de boekhandel te koop à  € 17,95. Graag bij de eerste les meebrengen.

BRI130  geannuleerd
Start: 01-11-2017
Data: wekelijks van 1-11-2017 tot 13-12-2017
daarna van 17-01-2018 tot en met 28-02-2018
Docent: De heer drs. C.H. Horstmeier
Tijd: 14 x woensdag, 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Nieuw Nazareth
Heilig Hartkerk, Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A, Hilversum
Kosten: € 165,00

Inschrijfknop klein

Sietske Kroesen

View more posts from this author