Frans

Frans op reis

TAL920
Start: 03-04-2018
Docent: Mevrouw D. Naber – Sedee
Tijd: 7 x dinsdag 19.30 – 21.55
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 105,-

Voor deze cursus is enige basiskennis van het Frans noodzakelijk. U kunt de cursus zien als een opfriscursus Frans.

Boek: ‘Frans à La Carte, vakantiecursus voor beginners’, ISBN 978 94 6030 1582.

Inschrijfknop klein

Frans basis 1

De communicatieve leergang Frans voor volwassenen ‘C’est bien ça’ dient als uitgangspunt voor deze cursus. Met deze methode doet u doelgericht en gestructureerd een flinke basiskennis Frans op. Er wordt aandacht besteed aan de Franse grammatica, de Franse spreek- en luistervaardigheid, maar ook aan Frankrijk en haar cultuur.

Boek: ‘C’est bien ça 1’, tekst- en oefenboek, ISBN 978 90 0140 2884 en 978 90 0140 2877.

TAL210 niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 02-10-2017
Docent: Mevrouw D. Naber-Sedee
Tijd: 24 x maandag 19:00-20:25 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 190,-

Inschrijfknop klein

Frans basis 2

Boek: ‘C’est bien ça 1’, zie Frans basis 1.

TAL220 niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 02-10-2017
Docent: Mevrouw D. Naber-Sedee
Tijd: 24 x maandag 20.30 – 21.55
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 195,-

Inschrijfknop klein

Frans gevorderd

Deze cursus is het vervolg op ‘C’est bien ça ‘. Tijdens de cursus wordt dieper ingegaan op alle aspecten van de Franse taal en de Franse cultuur, zowel qua grammatica, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk om al enige kennis van en/of de basisvaardigheden van het Frans te beheersen.

Boek: ‘C’est bien ça 2’, tekst- en oefenboek, ISBN 97890 0140 2914 en 97890 0140 2921 (Uitg. Wolters-Noordhoff).

TAL230 niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 03-10-2017
Docent: Mevrouw D. Naber-Sedee
Tijd: 21 x dinsdag 20:15-21:45 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 175,-

Inschrijfknop klein

 

auteur

View more posts from this author