Nederlands

 

Nederlands beginnerscursus voor hoogopgeleiden

Deze cursus is bestemd voor hen die weinig of geen Nederlands spreken, maar wel een andere taal zoals Engels, Frans, Spaans of Duits beheersen. Het moet dus niet de eerste keer zijn dat u een andere taal leert.
De cursisten van deze cursus moeten onderstaande boeken zelf aanschaffen en bij aanvang van de cursus meebrengen. Tijdens de cursus wordt nog een vergoeding gevraagd voor fotokopieën (€ 7,-) die eventueel als extra lesmateriaal gebruikt zullen worden.

Boek:”Nederlands in gang” methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen, ISBN:  97 89 04 69 05 609, Uitgeverij Coutinho (let op 3e druk, deze nieuwe druk is verkrijgbaar vanaf juli 2017).

Dutch for beginners, higher level students
This course is aimed at those who speak little or no Dutch, but who do master another European language, such as English, French, Spanish or German. It is not suitable for those who have no knowledge of another foreign language.
Students are required to buy the books mentioned below, and should bring them to the first lesson.
An additional fee ( € 7,-) will be requested during the course for photocopies providing extra information.

Book: ”Nederlands in gang” methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen, ISBN:  97 89 04 69 05 609, Uitgeverij Coutinho (pay attention: 3e edition, available from july 2017).

TAL615 Nederlands voor beginners, hoogopgeleiden
Inschrijven is niet meer mogelijk
Start: 08-01-2018
Docent: Mevr. V.E.M. Windt
Tijd: 20 x maandag 20:15-21:40 uur
Starttijd wordt mogelijk in overleg gewijzigd vanaf begin april 2018
Starting time might be changed by mutual agreement from the beginning of April 2018
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 170,-

Inschrijfknop klein

Dutch for beginners, higher educated (morning class)

Deze cursus is bestemd voor hen die weinig of geen Nederlands spreken, maar wel een andere taal zoals Engels, Frans, Spaans of Duits beheersen. Het moet dus niet de eerste keer zijn dat u een andere taal leert.
De cursisten van deze cursus moeten onderstaande boeken zelf aanschaffen en bij aanvang van de cursus meebrengen. Dit boek geeft ook toegang tot een uitgebreid e-learningprogramma waarmee u thuis uitgebreid kunt oefenen.
Na het volgen van deze cursus beheerst u het Nederlands op NT2 niveau A1.
In de lessen worden ook culturele onderwerpen en actuele thema’s uit de Nederlandse samenleving besproken.
Tijdens de cursus wordt nog een vergoeding gevraagd voor fotokopieën ( € 7,-) die eventueel als extra lesmateriaal gebruikt zullen worden.

Boek:” Nederlands in gang” methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen, let op! derde druk, ISBN 978 90 469 0225 7.

Motto van de docente: ‘Het plezier in leren is belangrijk, maar het resultaat ook ! ‘

Dutch for beginners, higher level students
This course is aimed at those who speak little or no Dutch, but who do master another European language, such as English, French, Spanish or German. It is not suitable for those who have no knowledge of another foreign language. After completing this course, you will be able to speak the Dutch language on NT2-level A1.
Cultural objects, as well as current topics from Dutch society will be part of this course.

Students are required to buy the books mentioned below, and should bring them to the first lesson. This books gives acces to a comprehensive e-learningprogram, which gives you the possibility to practise at home.
An additional fee ( € 7,-) will be requested during the course for photocopies providing extra information.

Book: ”Nederlands in gang” methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen, ISBN:  97 89 04 69 05 609, Uitgeverij Coutinho (pay attention: 3e edition).

Teachers motto: “Pleasure in learning is important, but results count as well!”

TAL670 Nederlands voor beginners, hoogopgeleiden
Dutch for beginners, higher educated (morning class)
Inschrijven is niet meer mogelijk
Start: 11-01-2018
Teacher: Mevr. V.E.M. Windt
Time: 20 x donderdag, 10.00 – 12.00 uur
Location: Bibliotheek Hilversum,
lokaal alleen via trap te bereiken, classroom is accesible only by stairs
Price: € 230,-

Inschrijfknop klein

Nederlands voor halfgevorderden

Deze cursus is een vervolg op de beginnerscursus. De cursus is bestemd voor anderstaligen die al een redelijke kennis van het Nederlands hebben. Er wordt gewerkt aan grammatica, uitbreiding van de Nederlandse woordenschat en de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven.
De cursisten moeten de boeken zelf aanschaffen na de eerste les van de cursus. Tijdens de cursus wordt een vergoeding gevraagd voor fotokopieën die als extra lesmateriaal gebruikt zullen worden.

Boek: ‘Basiscursus Nederlands voor Buitenlanders’, deel 2, tekst- en oefenboek, ISBN 978 90 8953 6518 en 978 90 6518 7010 (Uitgeverij Boom), o.a. te verkrijgen via www.nt2.nl.

Dutch for foreigners, semi-advanced
This course is a continuation of the beginners’ course, and intended for foreign learners who already have a basic knowledge of the Dutch language. Speaking, listening, reading and writing skills, grammar and vocabulary improvement will be dealt with.
Students are required to buy the necessary books after the first lesson. An additional fee will be requested during the course for photocopies providing extra information.

Book: ‘Basiscursus Nederlands voor Buitenlanders’, deel 2, text and exercise book
ISBN 978 90 8953 6518 and 978 90  6518 7010  (publisher Boom) available at www.nt2.nl.

TAL621 Nederlands voor halfgevorderden
Inschrijven is niet meer mogelijk
Start: 04-10-2017
Docent: mevrouw E.D. Verbeek
Tijd: 28 x woensdag 18:45-20:10 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 230,00

Inschrijfknop klein

Nederlands voor gevorderden

Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleiden die al een redelijke basis van het Nederlands hebben (de taal op minimaal A2-niveau beheersen*). Het is een intensieve cursus, waarmee je in korte tijd je taalniveau flink kunt verbeteren. Voorwaarde daarvoor is wel dat je minimaal 3 uur per week beschikbaar hebt voor zelfstudie en om oefeningen te maken. We zullen namelijk het cursusboek in relatief hoog tempo doorwerken.

De cursus is daarom ook geschikt voor mensen die al eens een gevorderdencursus hebben gevolgd, maar in het dagelijks leven weinig Nederlands gebruiken en/of daarmee nog veel fouten maken. Voor hen kan deze dienen als een opfriscursus om de belangrijkste grammatica en vocabulaire te herhalen.

In de les zullen grammaticaregels worden uitgelegd en wordt er verder vooral veel geoefend met spreken. De lees-, luister- en schrijfopdrachten uit het boek zullen meestal als huiswerk worden opgegeven. Die teksten vormen dan het onderwerp van discussies in de volgende les.

Na de eerste les zal de docent bepalen welk boek u voor de cursus moet kopen. Er kan ook een vergoeding worden gevraagd voor fotokopieën die in de les worden gebruikt.

Wanneer daar voldoende belangstelling voor is, kunnen er nog maximaal 10 extra lessen tot de zomervakantie gegeven worden. De prijs daarvan is afhankelijk van het aantal cursisten dat aan deze verlenging deel wil nemen.

*meer dan 50 à 75 uur les gehad

TAL665 Nederlands voor gevorderden
Inschrijven is niet meer mogelijk
Start: 09-01-2018
Docent: dhr. P van der Brugghen
Tijd: 14 x dinsdag 20:15-21:40 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 129,-

 

Inschrijfknop klein

Nederlands voor gevorderden

In deze cursus besteden we aandacht aan spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, grammatica en verdere uitbreiding van de woordenschat. Deze cursus heeft een open programma. Aan het begin van de cursus bepaalt de docente samen met de cursisten waar aan gewerkt gaat worden in de cursus. Er zal rekening gehouden worden met de wensen van cursisten.  Lesmateriaal wordt in overleg met de cursist bepaald. Welk lesmateriaal de cursist moet aanschaffen hangt af van zijn of haar lesdoel.

Onderwerpen die tot nu toe in zo´n cursus aan de orde kwamen zijn: een kennismaking met de Nederlandse literatuur en oefeningen aan de hand van Nederlandse songteksten. Hierdoor wordt de Nederlandse woordenschat uitgebreid. Verder het schrijven van zakelijke teksten, soms aan de hand van de praktijk van het werk van cursisten. Verder worden soms grammaticale vragen behandeld naar aanleiding van vragen van cursisten en wordt er gesproken over onderwerpen waar de cursisten graag over willen spreken met elkaar.

Tijdens de cursus wordt een vergoeding gevraagd voor fotokopieën die als lesmateriaal gebruikt zullen worden.

TAL630 Nederlands voor gevorderden
Inschrijven is niet meer mogelijk
Start: 04-10-2017
Docent: mevrouw E.D. Verbeek
Tijd: 24 x woensdag 20:15-21:40 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 195,00

Inschrijfknop klein

Nederlands spreken niveau A1

Spreekt u al een beetje Nederlands en wilt u beter Nederlands leren spreken? Heeft u misschien al een beginnerscursus Nederlands gevolgd? Wilt u zich beter leren redden in alledaagse situaties ?
Deze cursus biedt u de mogelijkheid uw spreekvaardigheid te verbeteren. U gaat veel oefenen met uw medecursisten. De docent biedt indien nodig enige grammaticale ondersteuning.

Het boek dat gebruikt wordt biedt oefenmateriaal voor de les en heeft een online programma voor thuis.

Boek : ‘Taalcompleet Spreken A2’, ISBN  978 94 9080 7207 (Uitgeverij Kleurrijker).

TAL650 Nederlands spreken niveau A1
Inschrijven is niet meer mogelijk
Start: 25-09-2017
Docent: mevrouw V.E.M. Windt
Tijd: 12 x maandag 20:15-21:40 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 105,-

Inschrijfknop klein

Nederlands conversatie voor gevorderden

Spreek je Nederlands op minimaal B1-niveau, maar vind je een gesprek in het Nederlands nog altijd wat lastig? Wil je actiever aan bijvoorbeeld vergaderingen en discussies kunnen meedoen? In deze cursus leer je vlotter Nederlands spreken en je mening of ervaringen beter onder woorden te brengen.

Elke les praten we over een onderwerp uit de actualiteit (bijvoorbeeld aan de hand van een artikel uit de krant) of over iets dat door de deelnemers zelf wordt voorgesteld. De docent kan helpen bij het formuleren van goede zinnen en het vinden van de juiste woorden. Om te zorgen dat iedereen voldoende aan het woord komt, kunnen we ook spreekoefeningen in duo’s doen. Ook zal aandacht worden besteed aan uitspraak. In beperkte mate kunnen grammaticale fouten worden gecorrigeerd en worden eventueel de regels nog eens uitgelegd. Het accent van de cursus ligt op de vocabulaire.

We werken niet met een boek. Voor fotokopieën wordt aan de deelnemers een vergoeding gevraagd.

TAL660 Nederlands conversatie voor gevorderden
Inschrijven is niet meer mogelijk
Start: 03-10-2017
Docent: dhr. P van der Brugghen
Tijd: 10 x dinsdag 20:15-21:40 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 87,00

Inschrijfknop klein

TAL661 Nederlands conversatie voor gevorderden

Vervallen. Hiervoor in de plaats komt de cursus Nederlands voor gevorderden (TAL665)

Start: 09-01-2018
Docent: dhr. P van der Brugghen
Tijd: 13 x dinsdag 20:15-21:40 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 115,-

Inschrijfknop klein

 

auteur

View more posts from this author