Engels

Engels opfriscursus/refresher course (ERK level A2)

In deze korte cursus wordt aandacht besteed aan grammatica en idioom en zal de spreekvaardigheid worden geoefend. Deze cursus is bestemd voor diegenen die 2 à 3 jaar een cursus Engels hebben gehad in het verleden en hun Engelse kennis in 10 weken tijd willen opfrissen.
Boek: nog nader te bepalen.

This course is suitable for learners who have had 2 or 3 English courses in the past, and want to refresh their knowledge of the English language within10 weeks. This course can be attended by non-Dutch speakers. The methods used are in English and during the lessons both Dutch and English will be spoken.
Book: to be determined.

TAL190  Geannuleerd
Start: 23-01-2018
Docent: Mevrouw  R. Bosch – van Zalingen
Tijd: 10 x dinsdag 19:00-20:25 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 95,-

Inschrijfknop klein

Engels basis

De basiscursussen Engels zijn bestemd voor mensen die de Engelse grammatica, idioom en zinsbouw onvoldoende beheersen om naar een conversatiegroep te gaan. In de cursusboeken wordt aandacht besteed aan veel voorkomende situaties, waarin u zich in eenvoudig Engels leert uitdrukken. Enige zelfwerkzaamheid thuis is wenselijk. Tijdens de lessen wordt Engels gesproken. Diegenen die geen Nederlands spreken, kunnen alle Engelse cursussen volgen.

English courses are also equipped for non-Dutch speakers as the methods used are in English and the language of communication is English.

Engels basis 1 (ERK level A1)

Deze cursus is bedoeld voor beginners.  This course is suitable for beginners: grammar, idioms and sentence structure.

Boeken/books:
–        Student’s Book, New Headway Beginner 4th edition’, ISBN 978 01 9477 1047
–        Workbook New Headway Beginner with key and audio CD, 4th edition’
ISBN 978 01 9477 1085 (Oxford University Press)

Kosten extra lesmateriaal: € 5,- te betalen aan de docent.

TAL110  niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 02-10-2017
Docent: mevrouw G.A.M. de Kort
Tijd: 24 x maandag 19:00-20:25 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 190,-

Inschrijfknop klein

Engels basis 2 (ERK level A2)

Deze cursus is een vervolg op Engels basis 1.
This course is the sequel of Engels basis 1.
Dit jaar gaan we dieper in op het gebruik van tijden, idioom, spreken, lezen en schrijven.

Boeken /books:
–        Student’s book ‘New Headway, Elementary’ 4th Edition’, ISBN 978 01 9476 9129
–        Workbook New Headway, Elementary’,4th edition, workbook with key,
ISBN 978 01 9476 9105 (Oxford University Press)

TAL120  niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 02-10-2017
Docent: Mevrouw G.A.M. de Kort
Tijd: 24 x maandag 20:30-21.55 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 195,-

Inschrijfknop klein

Engels Pre-Intermediate 3 (ERK level B1)

In deze cursus wordt aandacht besteed aan grammatica en idioom en zal de spreekvaardigheid worden geoefend. Deze cursus is bestemd voor diegenen die 2 à 3 jaar aan een Volksuniversiteit een cursus Engels hebben gevolgd.
This course is suitable for learners who have had 2 or 3 English courses at a Volksuniversiteit.

Boeken / books:
–       Student’s Book, ‘New Headway Pre-Intermediate’ 4th edition’, ISBN 978 01 9476 9662
–       Workbook ‘New Headway Pre-Intermediate with key, 4th edition’, ISBN 978 01 9476          9648 (Oxford University Press)

TAL140  niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 02-10-2017
Docent: Mevrouw  R. Bosch – van Zalingen
Tijd: 24 x maandag 20:30-21.55 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 195,-

Inschrijfknop klein

Engels Intermediate 4 (ERK level B1/B2)

In deze cursus wordt aandacht besteed aan grammatica en idioom en zal de spreekvaardigheid worden geoefend. Deze cursus is bestemd voor diegenen, die al 3 tot 4 jaar een cursus Engels aan de Volksuniversiteit hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau hebben.
This course is suitable for learners who have had 3 courses at the Volksuniversiteit.

Boeken / books:

–       Student’s book: ‘Life, Intermediate with DVD’, Paul Dummett, ISBN  978 11 3331 5711
–       Workbook: ‘Life, Intermediate with Audio-CD’, ISBN  978 11 3331 6886.
(National Geographic Learning / Cengage Learning).

TAL142  niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 03-10-2017
Docent: mevrouw G.A.M. de Kort
Tijd: 24 x dinsdag 19:00-20:25 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 195,-

Inschrijfknop klein

Engels conversatie

Wat kunt u verwachten van een conversatiecursus Engels? U praat over actuele gebeurtenissen en persoonlijke belevenissen. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van diverse teksten. Van u wordt verwacht dat u deze teksten thuis bestudeert. Als zich grammaticale problemen voordoen, wordt daarop ingegaan. De cursus Engels conversatie is bedoeld voor diegenen die minimaal vier jaar Engels bij een Volksuniversiteit hebben gevolgd of elders een goede ondergrond hebben verkregen.

Kosten voor lesmateriaal: € 5,00, te betalen aan de docent.

Conversation courses can be attended after 4 years of English courses at a Volksuniversiteit. Costs € 5,00 for class material, payable to the teacher.

Engels conversatie intermediate (ERK level B2)

TAL160  niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 02-10-2017
Docent: mevrouw R. Bosch-van Zalingen
Tijd: 24 x maandag 19:00-20:25 uur
Locatie: ROCvA MBO College Hilversum
Kosten: € 195,-

Inschrijfknop klein

Engels conversatie advanced

TAL162  niet meer mogelijk om in te schrijven
Start: 03-10-2017
Docent: mevrouw J. Antonin-Tomic
Tijd: 24 x dinsdag 10:45-12:10 uur
Locatie: St. Annagebouw
Kosten: € 195,-

 

Inschrijfknop klein

 

auteur

View more posts from this author